Welcome to Le Spot

ניקיון משרד בפתח תקווה - חברות מקצועיות לניקיון משרדים באיזור פתח תקווה

לנהל כספים לא כל אחד יודע. ליתר דיוק, רק יחידי סגולה מצטיינים בהתנהלותם הכלכלית והפיננסית וזוכים לעשות חייל בתחום הזה. אך מה לעשות שניהול כספים ותזרים מזומנים הוא חלק מעולמם של כל בעלי העסקים? למעשה כל תא משפחתי זקוק למינהל פיננסי תקין על מנת לשרוד בצורה מיטבית. תאים משפחתיים שהנתון הכלכלי שלהן לא מתנהל בצורה תקינה ומסודרת, יודעים קשיים וחוויות שמעצימות כל קושי סובייקטיבי אחר בנוסף.
תזרים מזומנים זהו ביטוי מפתח בחיי כל עסק, קטן או גדול. תזרים מזומנים תקין מצביע על הבריאות של אותו עסק, לא רק בהיבטים הכלכליים אלא בכל היבט. מאחר וכל עסק נועד לכלכל ולפרנס, הוא קודם כל נמדד ברווחיות שלו וביכולתו לספק את יעודו, פרנסה לבעליו. גם אם העסק מספק שירות מצויין לזולת או עושה חסד לרבים וטובים, אך איננו רווחי או כלכלי, הוא אינו ממלא את יעודו. עורך דין דיני עבודה שמצליח מידי שבוע לרצות את לקוחותיו, לזכות עבורם בפסיקות בבית המשפט אך אינו מצליח לפרנס את עצמו או להכניס כסף למעסיקיו, לא יוכל להיחשב עורך דין מצליח, משום שעבודתו נעדרת את האספקט הכלכלי.
תזרים מזומנים חיובי משמעו, העסק יכול להוציא תשלומים מתשלומים שונים במועדם. המשכורות משולמות, ספקים מקבלים את כספם על פי דרישתם המקורית, הוצאות העסק משולמות בזמן, עד רמת ניקיון משרדים בפתח תקווה, וכן תשלומים לבנק כמו משכנתא או הלוואות אחרות. תזרים מזומנים חיובי מאפשר אפילו לבעלי העסק לחשוב על השקעות נוספות ופיתוח מתוך ההכנסות ומבלי להזדקק לגשת למקורות מימוניים אחרים, כמו בנק, מכירת נכסים, מימוש של השקעות בורסאיות וכדומה.
מן הסתם תזרים מזומנים שלילי יהיה כזה שיתאר את ההפך, לאו דווקא מצב של עסק ללא הכנסות אלא עונה לשתי הגדרות בעיקר:
• תזמון לא נכון של הכנסות מול הוצאות אשר משאיר את העסק ללא כסף שוטף בחלק מן החודש או באופן קבוע.
• מאזן שלילי של הכנסות מול הוצאות.
אתם יכולים לראות עסקים שונים כמו, טיולים מאורגנים, עורך דין דיני עבודה, חנויות בגדים או דוכן מזון, שעל פניו נראים כמו להיט היסטרי שמפרנס את בעליו בצורה מופלאה, אך מאחורי הקלעים מדובר בעסק עם ניהול יננסי כושל, עם תזרים מזומנים שאינו מאפשר לבעליו לעמוד בהתחייבויותיו.
עסק שיש לו תזרים מזומנים שלילי הוא עסק על זמן שאול. אלא אם כן לבעליו יש יכולת מימון בלתי נגמרת או שהוא חלק מגוף כלכלי ענק שנותן גיבוי, תזרים מזומנים שלילי, יכריע את בעל העסק במוקדם או במאוחר.
עסק שמתנהל נכון ברמה הכלכלית, הוא עסק שיש לו עתיד מכיוון שניתן להמשיך ולפתח אותו. נכון שכמעט תמיד ניתן לגשת לבנק או לגורם מימוני אחר ולקבל אשראי, על מנת להשקיע במכונה חדשה או לקלוט כח אדם נוסף, אך גם כאן הסכנה שאתה לוקח לא מבטיחה כי העסק עולה על פסים נכונים.
היכנסו לאתר cleanor.co.il לפרטים

Get in touch with Le Spot

We'll be happy to answer you. Please fill the form and click send message below